ПОДАЧА ЗАЯВИ ВСТУПНИКОМ

ПОДАЧА ЗАЯВИ ВСТУПНИКОМ:

в електронній формі (через електронний кабінет) – подання необхідних документів здійснюється через електронні кабінети вступників. На відповідні файли, які завантажуються в електронні кабінети обов’язковим є накладання на них кваліфікованого електронного підпису (КЕП) вступника (у додатку Дія можна сформувати Дія-Підпис).

у паперовій формі – за наявності розбіжностей у даних та у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ

(КОПІЇ З ОРИГІНАЛАМИ):

(через електронний кабінет

(в разі потреби-у паперовій формі):

  • заява в електронній формі (через електронний кабінет) або паперовій формі, допомога-через консультаційний центр при приймальній комісії коледжу;
  • мотиваційний лист (на сайті є вимоги до написання);
  • картка платника податків (ідентифікаційний код);
  • документ, що засвідчує особу(ІD картка/ свідоцтво про народження (після  01 квітня 2022р.)
  • документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень;
  • довідка про реєстрацію місця проживання особи;
  • медична довідка (форма 086/0 та 063/0);
  • сертифікати ЗНО 2019-2021 року (УЦОЯО) та НМТ 2022 року (11 кл.);
  • кольорові фото 3х4 (4 шт.)
  • військово-обліковий документ (приписне свідоцтво (для юнаків).

 

         Індивідуальна усна співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає очне або дистанційне (за рішенням закладу освіти) оцінювання підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок) вступника з одного або двох предметів, за результатами якої виставляється одна позитивна оцінка за шкалою 100-200 (з кроком в один бал) або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника («незадовільно»).

 

          Мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітньо- професійну програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано копії (фотокопії) матеріалів, що підтверджують викладену в листі інформацію.

 

        Творчий конкурс форма вступного випробування для вступу для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, яка передбачає перевірку та оцінювання творчих та/або фізичних здібностей вступника (у тому числі здобутої раніше спеціалізованої освіти), необхідних для здобуття фахової передвищої освіти.

        За результатами творчого конкурсу виставляється позитивна оцінка за шкалою 100-200 (з кроком в один бал) або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника («незадовільно»).