Відкриті заняття та взаємовідвідування є однією з основних форм контролю якості навчальної роботи циклової комісії та кожного викладача, вдосконалення методики проведення занять, підвищення педагогічної майстерності, обміну досвідом роботи.
Відкрите заняття – це одна з форм педагогічного контролю, метою якого є виявлення рівня професійної компетенції та педагогічної майстерності викладача з метою подальшого удосконалення викладацької діяльності. Відкрите заняття виконує ряд функцій, а саме: інформаційну; діагностуючу; стимулюючу; прогнозуючу.

Циклова комісія комп’ютерних дисциплін

Циклова комісія психолого-педагогічних дисциплін

Циклова комісія іноземних мов

Циклова комісія природничих дисциплін

Циклова комісія фізико-математичних дисциплін

Циклова комісія філологічних дисциплін

Циклова комісія суспільних дисциплін

Циклова комісія фізичного виховання

Циклова комісія музичних дисциплін

Циклова комісія образотворчого мистецтва