Циклова комісія образотворчого мистецтва – це згуртований творчий колектив, що на даний час об’єднує 7 викладачів, які володіють сучасними технологіями навчання і мають великий педагогічний досвід та високий професійний рівень.

Серед них викладачі-методисти: Намяк Ігор Іванович, Заріцька Людмила Іванівна, Червецький Володимир Іванович;

викладачі вищої категорії: Мількович Галина Іванівна, Гапак Марія Миколаївна;

спеціаліст І категорії: Сокальський Дмитро Іванович;

молодий викладач: Мудра Тетяна Василівна.

Очолює циклову комісію та координує її роботу Мількович Галина Іванівна.

             Діяльність викладачів циклової комісії спрямована на вирішення науково-методичної теми «Формування художньо-творчої та професійної компетентності майбутніх фахівців».

             Навчально-виховна робота циклової комісії організовується з урахуванням можливостей сучасних інформаційних освітніх технологій, демократизації навчального процесу і спрямована на покращення рівня успішності студентів.  

               Основні напрями роботи циклової комісії:

  • впровадження новітніх технологій навчання та форм організації освітнього процесу;
  • розвиток творчих здібностей та активізація пізнавальної діяльності студентів;
  • підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів;
  • робота з обдарованими студентами у форматі розвитку їхнього інтелекту;
  • організація навчального процесу на основі доступності якісного навчального матеріалу, високопрофесійних дистанційних та очних занять;
  • забезпечення особистісного розвитку студентської молоді згідно з її індивідуальними задатками і здібностями;
  • забезпечення потреб суспільства та держави у кваліфікованих кадрах.

            Викладачі циклової комісії дбають про своє особистісне і професійне зростання, розробляють методичні рекомендацій, навчально-методичні посібники, доповіді щодо застосування сучасних технологій у навчальному процесі; розробляють і впроваджують у дію заходи з питань удосконалення практичної підготовки студентів. Постійно працюють над підвищенням свого наукового рівня, організовують та беруть участь у науково-методичних семінарах, вебінарах та науково-практичних конференціях.

              Щороку викладачі циклової комісії організовують наукові та навчально-виховні заходи, виставки творчих робіт студентів, проводять весняні та осінні пленери, екскурсії в краєзнавчі музеї, майстер-класи, конкурси, зустрічі з відомими художниками й народними майстрами, благодійні акції в коледжі та поза його межами. Викладацький склад і студенти активно беруть участь у міських та міжнародних заходах, конкурсах, фестивалях, обласних, всеукраїнських, міжнародних виставках.

            Метою цих заходів є залучення всіх без виключення студентів до творчої діяльності, формування в них стійких художньо-естетичних інтересів, використання набутих умінь та навичок у подальшій педагогічній діяльності.

             Цикловою комісією організовуються та проводяться профорієнтаційні конкурси з образотворчого мистецтва з метою створення сприятливого середовища для розкриття творчого потенціалу учнівської молоді. Поширення художнього досвіду, сприяння духовному та інтелектуальному розвитку учнів шляхом залучення до мистецтва та стимулювання здатності до художньої творчості. Виявлення та підтримка обдарованої молоді, допомога у професійному самовизначенні.