СПИСОК

студентів І курсу
КЗЛОР «Самбірський фаховий педагогічний коледж імені Івана Филипчака»,
яким призначена академічна стипендія

Рейтинг студентів за II семестр 2021-2022н.р.

Рейтинг студентів

за І семестр 2021-2022н.р.