Три шляхи ведуть до знання: шлях роздумів — це шлях найблагородніший, шлях наслідування — це шлях найлегший і шлях досвіду — це шлях найтяжчий.

Конфуцій

У Самбірському фаховому педагогічному коледжі Івана Филипчака розпочався захист безперервної педагогічної практики студентів-практикантів відділення «Початкова освіта».

Захист безперервної педагогічної практики в групі ПО-41 відбувся 23 березня 2023 року.

Безперервна педагогічна практика є завершальним етапом педагогічної практики і проводиться на випускному курсі з метою узагальнення і вдосконалення знань, практичних вмінь та навичок, оволодіння досвідом у галузі обраної спеціальності та готовність майбутнього фахівця до самостійної професійної діяльності.

Кожен студент звітував про результати безперервної педагогічної практики.

Приємно було чути, з якою теплотою, з якою вдячністю студенти говорили про своїх учителів-наставників, про дітей, яких навчали, про школи, в яких проходили практику, в яких залишили гарні спогади про себе.

Майже кожен студент-практикант наголошував  на тому ,що безперервна педагогічна практика закріпила їх впевненість у правильності вибору професії, поглибила знання з фахових і психолого-педагогічних дисциплін  та дала можливість застосувати їх на практиці.

Педагогічна практика дала змогу протягом шести тижнів спостерігати за навчально-виховною роботою в школі, організувати її й робити висновки.

Безперервна педагогічна практика – це засіб формування готовності до професійної діяльності майбутніх фахівців.

Бажаємо усім творчого натхнення, креативності, успіхів у  професійній діяльності.